วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ตัวอย่าง รูปเล่ม PDCA

ตัวอย่าง รูปเล่ม PDCA รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยะรรมนักเรียน-นักศึกษาใหม่-ประจำปี2563-ปวช