วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

Slide
รางวัลพระราชทาน ปี 2562
previous arrow
next arrow
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
previous arrow
next arrow

แผนกวิชาที่เปิดสอน

01

แผนกช่างยนต์

02

แผนกช่างไฟฟ้า

03

แผนกบัญชี

04

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

05

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

06

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

07

แผนกช่างก่อสร้าง