วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

MAESARIANG INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLAGE  

111 หมู่ที่ 7 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์และโทรสาร : 053-681576