วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ผู้บริหารสถานศึกษา

DSCF1579

นายวินัย จันทรานาค

ตำแหน่งผู้อำนวยการ
msr02-1

นายทรงวุฒิ อุดวงศ์

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
msr03

นางจันทนา สมนึก

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
01-01

นายอพิเชษฐ อุดมผล

ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ