วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง