วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

แบบทดสอบความสามารถในวิชา

แบบทดสอบความสามารถในวิชา
สามารถเข้าสู่แบบทดสอบได้ในเวลาตามประกาศ

เหลือเวลาอีก

Days
Hours
Minutes
Seconds

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนใหม่

กรุณาเลือกให้ตรงกับระดับที่ทำการสมัครสอบ ในระดับ ปวช. และ ปวส.