วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

แบบทดสอบความสามารถในวิชา

แบบทดสอบความสามารถในวิชา

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าเรียนใหม่

กรุณาเลือกให้ตรงกับระดับที่ทำการสมัครสอบ ในระดับ ปวช. และ ปวส.