วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

แผนกวิชา

01

แผนกช่างยนต์

02

แผนกช่างไฟฟ้า

03

แผนกบัญชี

04

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

05

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

06

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

07

แผนกช่างก่อสร้าง